Trợ giúp

THẮC MẮC VỀ ĐƠN HÀNG

Làm sao để theo dõi đơn hàng? Tôi muốn thay đổi thông tin đơn hàng phải làm như thế nào? Tôi nhận được đơn hàng nhưng thiếu hàng phải làm gì? Tôi chưa nhận được hàng nhưng trạng thái đơn cập nhật giao thành công?

THẮC MẮC VỀ CÁCH ĐẶT HÀNG

Làm sao để đặt được đơn hàng online? Khi đặt nhiều đơn hàng trong một ngày thì có được gộp lại không? Tôi muốn đặt mua hàng giao nhanh cấp tốc phải làm như thể nào? ôi đặt hàng online sau đó đến lấy trực tiếp có được không?

THẮC MẮC VỀ SẢN PHẨM

Tôi muốn được tư vấn thêm về sản phẩm phải làm như thế nào? Sản phẩm có giống như hình ảnh và thông tin được cung cấp không? Tôi có được chọn màu sắc sản phẩm không?

CÂU HỎI VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Có những hình thức thanh toán nào trên website? Sau khi hủy đơn hàng, tôi có được hoàn lại số tiền đã chuyển khoản không? Tôi có thể thanh toán trước và gửi đến cho người thân và bạn bè được không? Có giao hàng thu tiền tại nhà hay không?.....

CÂU HỎI VỀ VẬN CHUYỂN

Sau bao lâu tôi sẽ nhận được hàng? Tôi muốn nhận hàng trong ngày có được không? Tôi có thể ghi chú thời gian giao hàng được không? Shipper giao hàng không cho tôi xem hàng?

THẮC MẮC VỀ QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

Có thể đổi trả hàng sau khi đã nhận hàng không? Và được đổi trả trong trường hợp nào? Tôi nhận thiếu hàng phải làm sao?