Abu Garcia

Penn

Berkley

Fenwick

Mitchell

Loomis

Shakespeare

Jarvis walker

Pioneer

Coast Line

Okuma

Daido

Spider Wire

Stren

Colmic

Shimano

Daiwa

Fuji

Sebile

Pflueger

Accuz

Ryobi

Khác

< 100.000

100.000 - 500.000

500.000 - 1.000.000

1.000.000 - 3.000.000

3.000.000 - 5.000.000

> 5.000.000

Dây câu

Dây cước mono

Dây cước tàn hình Fluoro

Dây bện/ Dây dù

Trắng / Khói

Xanh

Nâu

Đỏ / Hồng

Đen

Vàng

Đủ màu